Số/Ký hiệu văn bản Số 14/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm