Số/Ký hiệu văn bản Số 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn
Nội dung

Tài liệu đính kèm