Số/Ký hiệu văn bản Số 18/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành Dec 27, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Văn Cương
Trích yếu Về xử lý kết quả rà soát VBQPPL do HĐND huyện ban hành từ 15/8/2016 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
Nội dung

Tài liệu đính kèm