Số/Ký hiệu văn bản Số 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành Aug 30, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính 03 xã: Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng.
Nội dung

Tài liệu đính kèm