Số/Ký hiệu văn bản Số 04/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm