Số/Ký hiệu văn bản Số 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2018 huyện Diễn Châu
Nội dung

Tài liệu đính kèm