Số/Ký hiệu văn bản Số 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành Apr 8, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về bổ sung kế hoạch XDCB năm 2019 (từ nguồn chưa phân bổ) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm