Số/Ký hiệu văn bản Số 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành Feb 1, 2021 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hà Xuân Quang
Trích yếu Nghị quyết về việc cho ý kiến về nội dung điều chỉnh danh mục công trình thuộc phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện
Nội dung

Tài liệu đính kèm