Số/Ký hiệu văn bản Số 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành Jul 5, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm