Số/Ký hiệu văn bản Số 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành Apr 8, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Thế Huyền
Trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung

Tài liệu đính kèm