Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 03/2015/QĐ-UBND 15/01/2015 Quyết định về việc công khai dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2015
55 /TB-UBND 27/05/2014 Về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng thu hút công chức năm 2014
08/2014/CT-UBND 15/04/2014 V/v tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn huyện
07/2014/CT-UBND 15/04/2014 Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 05/2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Số: 04/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu
Số: 07 /2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Diễn Châu
Số 11 - KL/HU 03/05/2013 Kết luận số 11 - KL/HU:"Về việc đẩy mạnh tiến độ triển khai công tác dồn điền, đổi thửa theo Chỉ thị 08- CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh cuộc vận độ
Số: 369- CV/HU 25/01/2013 Ngày 25/01/2013, Huyện ủy Diễn Châu đã có công văn số 369-CV/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW của Ban Bí thư về việc yêu cầu không tổ chức tặng quà cho lãnh đạo Huyện nhân dịp tết N
Số: 10/2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết Số: 10/2012/NQ-HĐND về Phê chuẩn các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2013. (HĐND huyện Diễn Châu khóa XVIII, Kỳ họp thứ 5)
Số: 09 /2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết Số: 09/2012/NQ-HĐND về: Phê chuẩn mức đóng góp kinh phí khi sinh con thứ 3 trở lên, vi phạm chính sách dân số- kế hóa gia đình trên địa bàn huyện Diễn Châu (HĐND huyện Diễn Châu khóa XVI
Số: 05 /2012/NQ-HĐND 20/12/2012 Nghị quyết Số: 05 /2012/NQ-HĐND Về nhiệm vụ năm 2013 (HĐND huyện Diễn Châu khóa XVIII, kỳ họp thứ 5)
: 29/2012/CT-UBND 13/12/2012 Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND: Về việc tăng cường đảm bảo An ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn huyện Diễn Châu
10/2012/QĐ-UBND 06/04/2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND: Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Diễn Châu
<<  <  1  2  3  4  >  >>