Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 16/2015/CT-UBND 10/08/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang, hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 18/2015/QĐ-UBND 29/12/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Diễn Châu
Số 15/2015/QĐ-UBND 10/07/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
Số: 14/2015/QĐ-UBND 22/06/2015 Quyết định về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Diễn Châu
Số: 13/2015/QĐ-UBND 01/06/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số: 12/2015/QĐ-UBND 07/05/2015 Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014
Số: 11/2015/QĐ-UBND 07/05/2015 Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015
Số: 10/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 09/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động Tín ngưỡng, Tôn giáo trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 15/2015/CT-UBND 17/06/2015 Chi thị về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 14/2015/CT-UBND 17/06/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện
Số: 13/2015/CT-UBND 15/06/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các Cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 12/2015/CT-UBND 01/06/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề Y-Dược tư nhân trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 11/2015/CT-UBND 19/05/2015 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2015 trong ngành Giáo dục và Đào tạo Diễn Châu
Số: 10/2015/CT-UBND 02/04/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác xây dựng,quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 08/2015/QĐ-UBND 23/03/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Số: 07/2015/QĐ-UBND 19/03/2015 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số: 06/2015/QĐ-UBND 10/02/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan UBND huyện Diễn Châu
Số: 05/2015/QĐ-UBND 28/01/2015 Quyết định về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Diễn Châu ban hành từ 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
Số: 04/2015/QĐ-UBND 15/01/2015 Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện
<<  <  1  2  3  4  >  >>