Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 56/KH-UBND 30/03/2017 Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
Số 67/KH-UBND 13/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông” huyện Diễn Châu năm 2017
Số 50/TB-UBND 29/03/2017 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Diễn Châu
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 2)
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 1)
Số 02/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017, huyện Diễn Châu (phần 2)
Số 02/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Quyết định Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2017, huyện Diễn Châu (phần 1)
Số 37/KH-UBND 27/02/2017 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2017
Số 01/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Về việc ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội huyện Diễn Châu năm 2017
Số 26/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 25/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về nhiệm vụ năm 2017
Số 23/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về kế hoạch đầu tư công năm 2017
Số 22/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về định hướng chương trình hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 21/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 19/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
Số 18/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về xử lý kết quả rà soát VBQPPL do HĐND huyện ban hành từ 15/8/2016 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
Số 17/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về phê chuẩn các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN
Số 224/UBND-TCKH 17/02/2017 Về việc Quy định đối với giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; giá dịch vụ trông giữ xe; giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số 223/UBND-TCKH 17/02/2017 Về việc điều hành ngân sách năm 2017
Số 276-CV/HU 19/01/2017 Về việc thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>