Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 60/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2018
Số 520-QĐ/HU 14/03/2018 Quyết định về việc ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm
Số 377/UBND-TNMT 09/03/2018 Về việc công khai dự thảo và lấy ý kiến nhân dân về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Diễn Châu
Số 331/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản QPPL UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và Danh mục văn bản QPPL UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành một phần
Số 23/KH-UBND 26/01/2018 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 22/KH-UBND 26/01/2018 Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018
Số 133/UBND-TNMT 19/01/2018 Về việc công khai và lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Diễn Châu
Số 01/CT-UBND 12/01/2018 Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 12/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018
Số 10/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2015-2017
Số 09/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 08/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 06/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý đầu tư các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2011-2016
Số 05/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Số: 2284/UBND-KT&HT 26/12/2017 Về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trại sản xuất giống hải sản thuộc Phân viện nghiên cứu nuôi tr
Số 2254/UBND-VHTT 22/12/2017 V/v hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng"
Số: 2078/UBND-KT&HT 22/11/2017 Về việc xử lý xe ô tô dưới 09 chỗ tham gia vận tải khách trái quy định và kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng.
Số 1928/UBND-TCKH 30/10/2017 Về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 theo Công văn số 3208/STC-TCĐT ngày 23/10/2017 của Sở Tài chính
Số 1866/UBND-VH&TT 23/10/2017 V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể văn hóa tâm linh Đền Cuông, huyện Diễn Châu
Số 17/CĐ-UBND 14/09/2017 Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 10
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>