Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 2254/UBND-VHTT 22/12/2017 V/v hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng"
Số: 2078/UBND-KT&HT 22/11/2017 Về việc xử lý xe ô tô dưới 09 chỗ tham gia vận tải khách trái quy định và kiểm tra, xử lý xe ô tô hết niên hạn sử dụng.
Số 1928/UBND-TCKH 30/10/2017 Về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 theo Công văn số 3208/STC-TCĐT ngày 23/10/2017 của Sở Tài chính
Số 1866/UBND-VH&TT 23/10/2017 V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể văn hóa tâm linh Đền Cuông, huyện Diễn Châu
Số 17/CĐ-UBND 14/09/2017 Công điện khẩn về phòng chống cơn bão số 10
Số 16/CĐ-UBND 13/09/2017 Công điện khẩn về việc triển khai ứng phó với cơn bão số 10
Số 12/CT-UBND 30/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Diễn Châu
1232/UBND-YT 11/07/2017 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
Số 13/CĐ-UBND 24/07/2017 Công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong cơ bão số 4
Số 12/CĐ-UBND 24/07/2017 Công điện khẩn về việc ứng phó với bão số 4
Số 1249/UBND-TCKH 12/07/2017 Về việc thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
Số 59/CV-TNMT 29/06/2017 Về việc công khai danh sách các đối tượng được xét giao đất ở tại xã Diễn Mỹ
Số 879/UBND-TCKH 18/05/2017 Về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Số 918/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Diễn Châu (phần 2)
Số 918/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Diễn Châu (phần 1)
Số 827/UBND-KT&HT 11/05/2017 Về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của các Công ty
Số 919/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Cơ quan UBND huyện Diễn Châu
Số 917/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định về việc bãi bỏ Văn bản Quy phạm pháp luật
Số 740/UBND-TNMT 26/04/2017 Về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và VSMT 2017
633/UBND-NN 14/04/2017 về việc hướng dẫn biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho tôm cá trong mùa nắng nóng
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>