Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 03/2017/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2018
Số 116/TB-UBND 23/04/2018 Thông báo kết luận tại phiên họp UBND huyện tháng 4/2018
Số 118/TB-UBND 24/04/2018 Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Diễn Châu
Số 650/UBND-VP 19/04/2018 Về việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Số: 184/QĐ-UBND 19/01/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2018 huyện Diễn Châu
Số 60/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2018
Số 520-QĐ/HU 14/03/2018 Quyết định về việc ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm
Số 377/UBND-TNMT 09/03/2018 Về việc công khai dự thảo và lấy ý kiến nhân dân về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Diễn Châu
Số 331/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản QPPL UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và Danh mục văn bản QPPL UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành một phần
Số 23/KH-UBND 26/01/2018 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 22/KH-UBND 26/01/2018 Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018
Số 133/UBND-TNMT 19/01/2018 Về việc công khai và lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Diễn Châu
Số 01/CT-UBND 12/01/2018 Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 12/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018
Số 10/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2015-2017
Số 09/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 08/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 06/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý đầu tư các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2011-2016
Số 05/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Số: 2284/UBND-KT&HT 26/12/2017 Về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trại sản xuất giống hải sản thuộc Phân viện nghiên cứu nuôi tr
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>