Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 1754/UBND-TNMT 02/10/2018 Về việc công khai và lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Diễn Châu
Số 1754/UBND-TNMT 02/10/2018 Về việc công khai và lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Diễn Châu
Số 199/TB-UBND 26/09/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Chu Thế Huyền - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2018
Số 182.TB/UBND 30/08/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại các xã Diễn Hồng, Diễn Phúc, Diễn Yên, Diễn Tháp
Số 180/TB-UBND 27/08/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Chu Thế Huyền - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 8/2018
Số 2124/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định về việc thành lập trường Mầm non Hoa Hồng
Số 178/TB-UBND 16/08/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Hà Xuân Quang - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị họp bàn đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước năm 2018 và chống thất thu, thu nợ tiền th
Số 124/KH-UBND 14/08/2018 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018); kỷ niệm 88 năm ngày Xô Viết- Nghệ T
Số 2081/QĐ-UBND 14/08/2018 Quyết định về việc thành lập trường Mầm non Happykids
Số 169/TB-UBND 02/08/2018 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
Số 1874/QĐ-UBND 25/07/2018 Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách huyện năm 2017
Số 107/KH-UBND 26/06/2018 Kế hoạch tham gia Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Nghệ An lần thứ I - năm 2018
Số 154/TB-UBND 02/07/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại vùng Ao sau, xóm 4, xã Diễn Hạnh
Số 153/TB-UBND 02/07/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất ở tại vùng Lạch Triều, xã Diễn Bình
Số: 149/TB-UBND 27/06/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Chu Thế Huyền - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2018
Số 148/TB-UBND 25/06/2018 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất tại các xã Diễn Bình, Diễn Cát, Diễn Phúc theo Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND huyện
Số 1024/UBND-TCKH 08/06/2018 Về việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 20/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLNN trong thực hiện các loại quỹ và các khoản h
Số 93/KH-UBND 30/05/2018 Kế hoạch số 93/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp h
Số 132/TB-UBND 28/05/2018 Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Số 1267/QĐ-UBND 25/05/2018 Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu “Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành”
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>