Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 416/QĐ-UBND 14/02/2019 Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND huyện kỳ 2014-2018
Số 240/UBND-VP 13/02/2019 Công văn đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Số 231/UBND-VP 13/02/2019 Vv thực hiện Kế hoạch truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Số 400/QĐ-UBND 12/02/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2019
Số 01/CT-UBND 14/01/2019 Chỉ thị về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Diễn Châu
Số 23/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 22/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu
Số 21/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 20/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 19/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 18/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số 17/2018/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Số 16/2018/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của HĐND huyện về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phủ Diễn mở rộng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Số 15/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019
Số 308/TB-UBND 11/12/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện phiên thứ nhất tháng 12 năm 2018
Số 300/TB-UBND 26/11/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện phiên thứ hai tháng 11 năm 2018
Số 2058/UBND-KT&HT 20/11/2018 Về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng tỷ lệ 1/10.000 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Số 255/TB-BUND 15/11/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Tăng Văn Luyện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện phiên thứ nhất tháng 11 năm 2018
Số 3058/QĐ-UBND 29/10/2018 Quyết định về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Diễn Châu
Số 246/TB-UBND 25/10/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Chu Thế Huyền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 10 năm 2018
<<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>