Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 62/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ 24/09/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 34/QĐ-HĐND 24/09/2021 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 2924/QĐ-HĐND 01/09/2021 Quyết định vv công bố danh mục Nghị quyết QPPL do HĐND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành
52/TB-HĐND.BKT-XH 19/08/2021 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban KT-XH, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
30/QĐ-HĐND 19/08/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban KT-XH, HĐND huyện Diễn Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 22/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà học 2 tầng, 12 phòng và khuôn viên Trường Tiểu học Diễn Bình, xã Minh Châu
Số 21/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết về việc bãi bỏ văn bản QPPL
Số 20/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết vử lý kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND huyện Diễn Châu ban hành từ ngày 31/5/2021 trở về trước.
Số 19/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu ngân sách Trung ương năm 2021
Số 18/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước vùng trung tâm huyện Diễn Châu
Số 17/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết về việc cho ý kiến bố trí nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 để thực hiện một số dự án
Số 16/NQ-HĐND 27/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Số 15/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Số 14/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện khóa XX
13/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết ban hành định hướng chương trình hoạt động của HĐND huyện khóa XX
Số 12/2021/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 11/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 10/NQ-HĐND 02/07/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 09/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 08/NQ-HĐND 30/06/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn cơ cấu, số lượng thành viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>