Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 143-KH/HU 30/05/2019 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2019) Tải về
Số 520-QĐ/HU 14/03/2018 Quyết định về việc ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm Tải về
Số 276-CV/HU 19/01/2017 Về việc thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị Tải về
Số - KH/HU 18/01/2017 KẾ HOẠCH Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) và mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 Tải về
Số 06 - HD/HU 12/01/2017 HƯỚNG DẪN xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã h Tải về
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đ Tải về
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lư Tải về
Không số 16/01/2017 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân s Tải về
Số - KH/HU 09/01/2017 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Tải về
Số 32 - CV/HU 01/10/2015 Về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn huyện Tải về
Số 760 - CV/HU 26/03/2015 V/v tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
Số 184 -KH/HU 16/01/2015 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Tải về
Số: 05/2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Tải về
Số: 04/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu Tải về
Số: 07 /2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Diễn Châu Tải về
<<   <  1  >  >>