Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 23/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành từ 31/7/2020 trở về trước Tải về
Số 22/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Diễn Châu Tải về
Số 21/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án Đầu tư công Tải về
Số 20/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện Tải về
Số 19/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021 Tải về
Số 18/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 Tải về
Số 17/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tải về
Số 15/NQ-HĐND 11/09/2020 Nghị quyết về điều chỉnh Quyết toán NSNN năm 2019 Tải về
Số 11/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của HTX trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2019 Tải về
Số 10/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 09/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Tải về
Số 08/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB Tải về
Số 07/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết phê chuẩn phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2019 Tải về
Số 06/NQ-HĐND 06/07/2020 Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện năm 2020 Tải về
Số 05/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 huyện Diễn Châu Tải về
Số 04/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 Tải về
Số 03/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế- xã hội, HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 02/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 01/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 Tải về
Số 26/NQ-HĐND 20/12/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>