Diễn Châu: Biểu dương phong trào học tập giai đoạn 2016- 2020
 
Diễn Châu: Biểu dương phong trào học tập giai đoạn 2016- 2020 (31/07/2020 05:07 PM)


Sáng ngày 31/7, Hội khuyến học Diễn Châu biểu dương phong trào thi đua gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu giai đoạn 2016- 2020. Về dự có ông  Trần Xuân Bí- Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Nghệ An, ông Phạm Xuân Sánh- Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Diễn Châu.

 

Thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, trong 5 năm qua từ 2016- 2020 Hội khuyến học Diễn Châu đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn gắn với công tác xã hội hóa giáo dục trong toàn huyện. Nhờ  vậy, toàn huyện có 37 hội khuyến học cơ sở với 46.750 hội viên. Toàn huyện có 63.535 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt 97%, có 910 dòng họ học tập, đạt 98,6% và 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu đơn vị học tập. Trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được quỹ khuyến học khuyến tài với 12 tỷ đồng, trao tặng 5859 suất học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng 11.586 em học sinh đạt thành tích cao trong học tập.


Hội nghị đã trao giấy khen cho 24 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập


Dịp này hội nghị đã trao giấy khen cho 24 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thin đua gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020./.

                                             Mai Sao

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>