Diễn Châu triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid 19
 
Diễn Châu triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid 19 (28/07/2020 03:57 PM)


Theo thống kê, trên địa bàn huyện Diễn Châu hiện có 517 trường hợp đi từ vùng dịch về, trong đó 5 xã có đoàn tham quan từ Đà Nẵng trở về gồm: Diễn Hồng, Diễn Yên, Diễn Mỹ, Diễn Thành và xã Minh Châu. Hiện các trường hợp này đã được chính quyền địa phương quản lý việc thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, huyện đang thực hiện cách ly tại bệnh viện 3 trường hợp.  


Diễn Châu triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid 19

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, huyện Diễn Châu đã kiện toàn BCĐ phòng chống dịch và triển khai các giải pháp nắm bắt tình hình, theo dõi các trường hợp đi từ vùng dịch trở về. Tiến hành khôi phục các điểm cách ly tại trạm y tế, đi cách ly tập trung. Chuẩn bị 300 kg hóa chất, 400 bộ bảo hộ lao động chủ động trong công tác phòng chống dịch. Diễn Châu sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm ổn định thị trường vật tư y tế đảm bảo cho công tác chống dịch. Huyện tiếp tục phân công các thành viên trong BCĐ phụ trách các xã theo dõi thống kê công dân từ vùng dịch trở về thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cách ly tại nhà.

Vân Anh

TTVHTTTT Diễn Châu

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>