Diễn Châu 8/11 hồ đập không còn nước phục vụ tưới
 
Diễn Châu 8/11 hồ đập không còn nước phục vụ tưới (13/07/2020 03:36 PM)


Với thời tiết nắng nóng kéo dài nên hiện nay 8/11 hồ đập lớn ở Diễn Châu đã ở mực nước chết, khô cạn không thể tưới cho cây trồng. 3 hồ còn lại mực nước chỉ còn 25-35% dung tích. Theo đó có khoảng 500 ha diện tích lúa phụ thuộc vào nguồn nước hồ tập tại Diễn Lợi, Diễn Lâm, Diễn Phú, Diễn Đoài...bị hạn hán nặng. Do đây là thời kỳ lúa làm đòng, không có nước nên nguy cơ mất trắng là rất cao. Cùng với đó toàn huyện có hơn 1000ha lúa hè thu cũng bị thiếu nước nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất.  

Mai Giang

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>