Diễn Châu xây dựng thêm 21 nhà màng trong vụ đông
 
Diễn Châu xây dựng thêm 21 nhà màng trong vụ đông (23/11/2020 03:22 PM)


Trong vụ đông năm 2020 này, nông dân Diễn Châu đã xây dựng thêm 21 mô hình nhà màng trồng rau củ quả, quy mô trên 1.000m2/nhà màng tại các xã Diễn Mỹ, Diễn Xuân, Diễn Hải, Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn An nâng tổng số mô hình nhà màng toàn huyện lên 37 mô hình. Đây là kết quả tích cực của đề án tái cơ cấu nông nghiệp, khuyến khích ứng dụng mô hình công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Số vòng quay thời vụ của nhà màng đạt 8 vụ/năm, năng suất đạt từ15 tấn đến 20 tấn/1.000m2, Trừ các khoản chi phí, mỗi mô hình nhà màng trung bình thu lãi khoảng 80-100 triệu đồng/năm.


Mai Giang

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
Video mới
Skip portletPortlet Menu
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>