Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu tạo động lực thu ngân sách năm 2021
 
Diễn Châu tạo động lực thu ngân sách năm 2021 (15/01/2021 03:37 PM)


Chỉ tiêu thu ngân sách  của huyện Diễn Châu trong năm 2021 là 304,7 tỷ đồng. Trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế do ảnh hưởng địa dịch Covid-19 thì đây là một chỉ tiêu rất lớn. Vì vậy để hoàn thành chỉ tiêu này, Diễn Châu đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp ngay từ những tháng đầu năm, quyết tâm vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.


Với mục tiêu hoàn thành thu thuế môn bài trong tháng 1, nên ngay từ cuối năm 2020, ngành thuế Diễn Châu đã rà soát lập trên 1.300 bộ hồ sơ thuế môn bài. Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn niêm yết và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thu thuế môn bài. Nhờ đó, chỉ trong nửa tháng 1 năm 2021, Diễn Châu đã thu lệ phí môn bài được hơn 900 triệu đồng, đạt hơn 50% kế hoạch.


Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế Thị Trấn Diễn Châu cho biết: Thị trấn Diễn Châu là địa phương có khá nhiều hộ kinh doanh cá thể, nên thị trấn đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, kê khai tính thuế ngày từ đầu năm.


Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm: Trong tháng 1 này chúng tôi cũng triển khai thu lệ phí môn bài 145 hộ đó tương đương khoảng 60 triệu tiền phí môn bài.


Để hoàn thành chỉ tiêu Thị Trấn Diễn Châu đẩy nhanh việc rà soát thu thuế từ đầu năm 2021


Diễn Châu có 37 xã thị trấn được ngành thuế ủy quyền thu 2 sắc thuế. Xác định đây cũng là nguồn thu quan trọng chiếm đến gần 10% trong tổng thu thuế cả năm ở Diễn Châu, nên ngày từ đầu năm 2021 Chi cục thuế Bắc Nghệ II đã phối hợp với Bưu điện Diễn Châu là đơn vị được ủy nhiệm thu cùng với Hội đồng tư vấn thuế 37 xã thị trấn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, rà soát, đẩy mạnh quản lý các hộ kinh doanh cá thể, phấn đấu  đạt nguồn thu theo kế hoạch.  Chị Đặng Thị Tuyết - Nhân viên ủy nhiệm thu xã Diễn Kỷ chia sẻ: Đội ngũ cán bộ ủy nhiệm thu gần 70 người tại 37 xã, thị trấn đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình kinh doanh cá thể tại địa phương để tuyên truyền vận động nạp thuế theo qui định của Nhà nước đảm bảo công tác thu thuế công bằng, khách quan và chính xác.


Chị Đặng Thị Tuyết nói: Mình phải nắm bắt được hộ nào khó thu dễ thu mình phải biết cách nói chuyện với họ nữa, giả sử trong hộ kinh doanh họ nghỉ, hoặc có vấn đề gì đấy mình  hướng dẫn cho họ làm đơn để có thể giảm thuế, nghĩa là mình tạo điều kiện cho họ, làm răng để họ  hiểu và nộp thuế cho mình nhanh chóng hơn.


Công tác ủy nhiệm thu đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu thuế


Thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh là một trong sắc thuế đem lại nguồn thu cao ở Diễn Châu, riêng năm 2020 thu từ lĩnh vực này là 63  tỷ đồng. Giải pháp ngay từ đầu năm 2021 là ngành Thuế đã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức để các chính sách thuế đến được với từng doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào kê khai, đóng thuế, đến nay việc kê khai thuế  trên cổng thông tin dịch vụ công đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng thuế.


Ông Mạc Phi Sơn – Giám đốc Công ty THHH đá Phi Sơn, Diễn Châu cho biết: Cơ quan thuế cũng hướng dẫn tỷ mỉ chi tiết để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Mình cam đoan là nộp thuế đầy đủ, nghĩa vụ đầy đủ, nghĩa vụ đầy đủ và làm việc tốt theo chương trình của cơ quan thuế.


Thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh là một trong sắc thuế đem lại nguồn thu cao ở Diễn Châu


Huyện Diễn Châu có 633 Doanh nghiệp và gần 4000 hộ kinh doanh. Năm 2021 tiếp tục xác định là năm gặp nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách nên Diễn Châu đã chủ động nắm bắt tình hình, đề ra nhiệm vụ trọng tâm với 7 nhóm giải pháp chính nhằm tạo đà cho hoạt động thu ngân sách ngay trong những tháng đầu năm. Nên đến thời điểm này, tổng thu ngân sách của huyện đã đạt gần 15 tỷ đồng.  


Ông Đinh Viết Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Bắc Nghệ II trao đổi: Chi cục tập trung thu hồi nợ đọng thuế và giao nhiệm vụ thu hồi nợ thuế cho từng đội thuế, cán bộ thuế gắn với thi đua khen thưởng. Tập trung rà soát các nguồn thu trên địa bàn, các dự án triển khai trong năm 2021, tập trung khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách trong năm 2021.

Diễn Châu phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch góp phần về đích huyện Nông thôn mới năm 2021


Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu  triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thu ngân sách vượt kế hoạch, tạo điều kiện để huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đề ra cơ chế khuyến khích phát triển, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, có chính sách kích thích thu hút đầu tư về địa phương nhiều hơn nữa.

                                                                                                                 Vân Anh – Lê Đồng

                                                                                                                  TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu