Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo công bố công khai điều chỉnh vị trí, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Diễn Châu
 
Thông báo công bố công khai điều chỉnh vị trí, địa điểm công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Diễn Châu (13/06/2019 10:58 AM)

Thông báo của UBND huyện


Quyết định của UBND tỉnh


Bản đồ quy hoạch

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu