Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 4-2019
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 4-2019 (08/05/2019 11:22 AM)

                1. Ngày 07/5/2019, UBND huyện Diễn Châu có Công văn số 839/UBND-VP về việc đôn đốc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An. Theo đó UBND huyện giao cho: Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phổ biến và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi; tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh trong các nhà trường (đủ 15 tuổi trở lên); hội viên các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực  hưởng ứng tham gia cuộc thi. Thời gian tham gia cuộc thi: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 6/5 đến 8 giờ ngày 03/6/2019. Cách thức tham gia cuộc thi: Người dự thi truy cập vào Cổng TTĐT tỉnh  Nghệ An, rồi vào mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” rồi làm theo hướng dẫn.

                2. Ngày 04/5/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND, về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Diễn Châu. UBND huyện yêu cầu các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể cấp huyện; UBND các xã thị trấn tổ chức tốt việc tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để nâng cao nhận thức và làm tốt công tấc bảo vệ bí mật Nhà nước. Rà soát các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; xây dựng, triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật  Nhà nước nhằm đảm bảo an ninh Quốc gia.

                3. Trong tháng 4/2019, UBND huyễn đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về tổ chức “Hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi” huyện Diễn Châu năm 2019. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân, về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.            Đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và tôn vinh các tuyên truyền viên xuất sắc. UBND huyện yêu cầu tổ chức Hội thi phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Nội dung thi phải sinh động hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp thực tế, thu hút được sự quan tâm cổ vũ của người dân. Theo kế hoạch, Hội thi được tổ chức ở tất cả các xã, thị trấn. Mỗi xã, thị trấn chọn 01 đội  dự thi chung kết cấp huyện. Thời gian tổ chức hội thi cấp xã từ tháng 5 đến tháng 7/2019, cấp huyện tháng 8/2019. UBND huyện cũng đã giao phân công nhiệm vụ tổ chức và chấm thi cho các phòng , ban, ngành cấp huyện và yêu cầu tất cả các xã, thị trấn phải tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” năm 2019

                4. Cũng trong tháng 4/2019, UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2019. Kế hoạch yêu cầu phải đã dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền để phù hợp với nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Các phòng, ban , ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã thị trấn, các trường học... phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Kế hoạch cũng đã đề ra 7 giải pháp trọng tâm và phân công giao nhiệm vụ cụ thể./.

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu