Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 07-2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 07-2020 (20/02/2020 04:41 PM)

1. Ngày 13/02/2020, UBND huyện có Công văn số 213/UBND-YT về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú để phòng chống bệnh Covid- 19. Theo đó UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thực hiện ngay công tác cách ly đối với những người trở về từ vùng có dịch, người đến từ Quốc gia có dịch và những người nghi nhiễm bệnh Covid – 19theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần tập trung truyên truyền để mọi người hợp tác, chấp hành công tác phòng bệnh. Tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử trùng, chú ý vệ sinh cá nhân, tất cả mọi người dân phải có ý thức tự phòng chống dịch bệnh Covid -19.

2. Hiện nay tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là các bệnh truyền lây giữa người và động vật. Để chủ động đối phó, ngày 11/02/2020, UBND huyện đã có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch gia súc, gia cầm giai đoạn hiện nay. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch gia súc, gia cầm. Xây dựng kế khoạch, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nhanh dịch bệnh. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất và tiến hành phun dự phòng. Tăng cường công tác quản lý giết mổ, vệ sinh ATTP;  nghiêm cấm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trái phép.

                3. Lúa xuân ở Diễn Châu đang bước vào chăm sóc đợt 1, chuẩn bị cho lúa để nhánh, nhưng hiện nay đã có hơn 400 ha lúa bị chuột cắn phá. Để phòng chống chuột phá hoại cây trồng, ngày 12/02/2020, UBND huyện ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác diệt chuột vụ xuân. UBND huyện yêu cầu các Phòng, Ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị: Thành lập Ban chỉ đạo diệt chuột đến tận xóm, trích kinh phí hỗ trợ mua dụng cụ, thuốc diệt chuột. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách diệt chuột. Huy động toàn dân tham gia diệt chuột, bảo vệ mùa màng.

                4. Với yêu cầu nâng cao trình độ dân trí, nhất là quán triệt thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác  phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Ngày 13/02/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hoàn giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Diễn Châu. Kế hoạch đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm về công tác PBGDPL;  3 nhiệm vụ về công tác hòa giải cơ sở; 5 nhiệm vụ về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện  hương ước, qui ước năm 2020. UBND huyện cũng đã phân công giao nhiệm vụ các các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nói trên

 

Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu