Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Diễn Châu
 
Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Diễn Châu (18/01/2020 09:39 PM)

Thông báo công khai của UBND huyện 2020


Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh 2020


Các biểu chi tiết KH sử dụng đất 2020


Thuyết minh KH sử dụng đất 2020


Bản đồ KH sử dụng đất 2020

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu