Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 9-2019
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 9-2019 (13/06/2019 09:16 AM)

              

                1. Trong thời gian qua, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em có dấu hiệu diễn biến phức tạp, đã xẩy ra một số vụ việc bạo lực học đường. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về bạo lực xâm hại trẻ em.  Ngày 06/6/2019, UBND huyện có Công văn số 1087/UBND-LĐTBXH, về việc phòng ngừa bạo lực xâm hại trẻ em. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng ban ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; UBND các xã thị trấn, các trường học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về ý thực chấp hành pháp luật, nhận thức đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chủ động năm bắt thông tin, kịp thời phát hiện các nguy cơ bạo lực xâm hại tới các em. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, xử lý nghiệm các hành vi vi phạm tới trẻ em.

                2. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khả năng gây hại, giảm thiểu do chuột  gây ra đối với sản xuất. Ngày 06/6/2019, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về tổ chức diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ Hè Thu, vụ Đông năm 2019. Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan; UBND xã, các HTX nông nghiệp, tập trung thực hiện phòng trừ và diệt chuột. Phát động toàn dân diệt chuột bảo vệ mùa màng. Sử dụng các biện pháp, đào  hang, bẩy, dùng bả hóa học, tuyệt không dùng điện để diệt chuột.  Các mốc thời gian cao điểm ra quan diệt chuột: Đợt 1 từ 07/6  đến kết thúc lúa hè thu đẻ nhánh; đợt 2 từ 01/8/2019 đến cuối vụ đông.

                3. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, kéo dài, nhiệt độ tăng cao 35 – 40 độ C. Để ngăn chặn và hạn chế cháy rừng xẩy ra, ngày 11/6/2019  UBND huyện đã ra thông báo số 08/TB-BCĐ về cảnh báo cháy rừng. Theo đó Chủ tịch UBDN huyện – Trưởng ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện yêu cầu Cấp ủy Đảng, Chính quyền các địa phương, Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có rừng hãy tập trung cao nhất, cho công tác phòng chống cháy rừng. Trực, canh cửa rừng 24/24 giờ, thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ, thường xuyên tuyên truyền và cảnh báo nguy cơ cháy rừng để chủ động phòng ngừa.

                                                                                                                 Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu