Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 41- 2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 41- 2020 (05/10/2020 10:45 AM)

                1.  Để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến diễn ra từ 16 – 18/10/2020. Ngày 29/9/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu đã có Công văn số 29/CV-HU về việc: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: UBND huyện, các Đảng ủy, Chi bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể, các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các phương tiện và hình thức. Nhằm để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được mục, đích ý nghĩa to lớn của Đại hội; những thành tựu lớn và toàn diện sau 5 năm thực hiện của nhiệm kỳ 2015 – 2020; những bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 -2025. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đai hội đại biểu tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

                2. Ngày 28/9/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về: Kế hoạch thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn căn cứ vào Kế hoạch này triển khai thực hiện, với phương châm: Tuyển người nào chắc người đó. Công tác khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự diễn ra tại 37 xã, thị trấn. Thời gian sơ tuyển là từ 04 – 27/11/2020, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức khám tuyển nghiêm túc và cam kết quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ chặt chẽ.  Công tác khám tuyển tại huyện diễn ra từ ngày 07/18/12/2020; Trong tháng 1 và 2/2020 chốt quân số, phát lện gọi nhập ngũ. Tổ chức lễ giao nhận quân dự kiến diễn ra từ 01 – 05/03/2021

                3. Trên địa bàn huyện Diễn Châu đã xẩy ra ổ dịch cúm gia cầm H5N6 tại xã Diễn Liên. Trước tình hình đó, ngày 30/9/2020, UBND huyện có Công điện số 16/CĐ-UBND về việc: Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Diễn Châu. UBND huyện yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; các phòng, ban, ngành liên quan

 tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia cầm. Thực hiện giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối việc chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh và sản phẩm động vật. Khẩn trương tổ chức tiên phòng cho đàn gia cầm; tiến hành khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Khuyến cáo không mua bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào ra vùng dịch; không giết mổ, ăn thịt gia cầm bị ốm, chết.

                4. Ngày 30/9/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 2127/UBND-KT&HT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung mà Công văn yêu cầu. Kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải. Rà soát lập phương án xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tuyên truyền vận động để chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm qui định về ATGT.

 

                                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu