Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 40- 2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 40- 2020 (01/10/2020 01:53 PM)

                1. Để tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung cấp các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân. Ngày 29/9/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2097/UBND-GD&ĐT về việc: Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Theo đó, tuần lễ hưởng ứng bắt đầu từ ngày 05/10 đến 11/10/2020, với chủ đề: Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời. UBND huyện yêu cầu các cấp các ngành, các  đơn vị; UBND các xã, thị trấn; các trường học trên địa bàn huyện căn cứ nội dung của Công văn để tổ chức tuần lễ sôi nổi, lan tỏa, ý nghĩa và tích cực hưởng ứng học tập suốt đời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến các phương tiện học tập tiến tiến, số hóa phù hợp với xu thế thời đại mới

                2. Ngày 25/9/2020, Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện Diễn Châu có Công văn số 333/HĐ-TT về việc: Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. Theo đó, Công văn yêu cầu: Các phòng, ban, ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các trường học... tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thời gian thực hiện từ 15/10 – 10/11/2020. Thông qua nhiều hình thức, cách làm để mọi người thấy được ý nghĩa của việc tìm hiểu và chấp hành pháp luật, cần tập trung tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị định, văn bản quy phạm phát luật mới có hiệu lực từ năm 2019, 2020.

                3. Trước tình hình tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em vẫn còn xảy ra khá nhiều. Ngày 29/9/2020, UBND huyện có Công văn số 2099/UBND-LĐTBXH về việc: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em. UBND huyện yêu cầu: Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 6 nội dung của Công văn, trong đó: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, tiếp tục trong bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn, đuối nước. Tăng cường phối hợp để thực hiên có hiệu quả các chương trình, hành động bảo vệ trẻ em, huy động xã hội quan tâm chăm sóc trẻ em, chung tay bảo vệ trẻ em, nhất là trong phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước.

                4. Trước tình trạng trật tự ATGT diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông thường xẩy ra. Ý thức chấp hành ATGT của một số doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe cơ giới còn hạn chế, tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu, xe quá tải, quá khổ, quá niên hạn sử dụng, xe chạy không đúng tuyến, không đúng hợp đồng... Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 30/9/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 2120/UBND-KT&HT về việc: Tăng cường chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung mà Công văn yêu cầu. Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật toạn xã hội, ATGT. Tuyên truyền vận động để chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm qui định về ATGT.

 

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu