Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 10-2019
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 10-2019 (25/06/2019 10:01 AM)

1. Ngày 14/6/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 1173 về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. UBND huyện yêu cầu các phòng ban ngành liên quan, thành viên Ban chỉ đạo 389,  UBND các xã thị trấn triển khai thực hiện tốt các nôi dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng, từ đó có ý thức tự bảo vệ quyền lợi chính mình. Các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thanh kiểm tra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.

2. Ngày 14/6/2019, HĐND huyện có công văn số 49/HĐND-TT về Thông báo triệu tập kỳ họp thứ X, HĐND huyện khóa XIX. Căn cứ thông báo này các phòng,. Ban  ngành được phân công sẽ chuẩn bị các nội dung để trình kỳ họp. Đồng thời trước kỳ họp HĐND huyện đã phối hợp với UB MTTQ huyện tổ chức tiếp xúc cử tri toàn huyện tại 11 điểm, Thường trực HDND huyện và các Ban của Hội đồng cũng đã tiến hành kiểm tra một số nội dung theo kế hoạch hoạt động của HĐND huyện. Kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 04 – 05/6/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện. Các nội dung quan trọng của kỳ họp sẽ được Trung tâm VHTT và Truyền thông tổ chức tường thuật trực tiếp trên sóng FM huyện và qua hệ thống truyền thanh của 39 xã thị trấn, Bà con nhân dân chú ý theo dõi

                3. Trước tình hình dịch tả lợn Châu phi tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan rộng, đến ngày 18/6 đã có 20 xã xẩy ra dịch tả lợn Châu phi, với 53 xóm 166 hộ bị dịch, phải tiêu hủy gần 1300 con lợn. Để phòng chống, ngày 20/6/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về triển khai đột xuất công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng chống dịch tả lợn Châu phi đợt 3 trên địa bàn huyện Diễn Châu. Theo kế hoạch đợt 3 này sẽ triển khai diện rộng trên toàn bộ 39 xã thị trấn, thời gian từ 15/6 – 05/7. Kính phí từ ngân sách Trung ương và tỉnh hỗ trợ để mua hóa chất. Kế hoạch yêu cầu các ngành liên quan, các xã thị trấn, tập trung triển khai ngay công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi phòng chống dịch tả lợn Châu phi, không để sót địa bàn, hộ chăn nuôi nào.

                4. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện, có thông báo số 01/BCĐ-CK về việc công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Sau khi Ban chỉ đạo của huyện tiến hành thẩm định công tác xây dựng NTM tại xã Diễn Hùng, kết quả đã đạt 19/19 tiêu chí NTM mới. Ban chỉ đạo xin công bố để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình UBND tỉnh thẩm định.  Vậy bà con nhân dân có ý kiến gì xin gửi về UBND xã Diễn Hùng, hoặc Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện

                5. Trung tuần tháng 6/2019, UBND huyện có Công văn số 1125/UBND-TNMT, về việc tiếp tục pháp động phong trào phòng “Chống rác thải nhựa: năm 2019 trên địa bàn huyện Diễn Châu. Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng ban ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã thị trấn tích cực triển khai phong trào chống rác thải nhựa. Tăng cường công tác tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nhân rộng mô hình , đề xuất sáng kiến và tích cực tham gia các hoạt dộng làm giảm thiểu rác thải nhựa... Tất cả nhằm nâng cao ý thức người dân để ít và tiến tới không sử dụng túi nhựa, chống rác thải nhựa nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường./.

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu