Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Chuyên mục: Tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
Chuyên mục: Tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (25/02/2021 04:05 PM)


 Theo qui định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, thì trước thời hạn 80 ngày kể từ ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp phải ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu. Vì vậy ngày 22/02/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã ban hành Quyết định số 12/ QĐ-UBBC về việc: ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó , toàn huyện Diễn Châu với 37 xã, thị trấn được tổ chức thành 10 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 39 đại biểu. Cụ thể:


- Đơn vị số 1, gồm các xã: Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 2, gồm các xã:  Diễn Hùng, Diễn Quảng, Diễn Trường, được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 3, gồm các xã: Diễn Hồng, Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hải,  được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 4, gồm các xã: Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Ngọc, Diễn Kim, được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 5, gồm các xã: Diễn Trung, Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Tân  được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 6, gồm các xã: Diễn Phú, Diễn Lộc, Diễn Lợi, được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 7, gồm các xã:  Diễn Thái, Diễn Nguyên, Minh Châu, được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 8, gồm các xã: Diễn Hoa, Diễn Hạnh, Diễn Quảng, Diễn Cát, Diễn Đồng, được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 9, gồm các xã: Diễn Xuân, Diễn Liên, Diễn Tháp, Diễn Kỷ được bầu 4 đại biểu HĐND huyện

- Đơn vị số 10, gồm các xã: Diễn Thành, Diễn Phúc, Thị trấn Diễn Châu, được bầu 3 đại biểu HĐND huyện.


Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Diễn Châu yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, thành viên Ủy ban bầu cử, Trưởng các Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành theo quyết định này.


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu