Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 
Diễn Châu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (24/04/2019 04:27 PM)


 

Đến ngày 24/4, huyện Diễn Châu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với sự chính sách, hiệu quả cao.

 

 

Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2019 được huyện Diễn Châu có 563 người phục vụ điều tra


Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2019 được huyện Diễn Châu triển khai từ ngày 1 đến ngày 24/4. Theo đó, toàn huyện có 563 người phục vụ điều tra. Nhờ việc áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin nên đến đúng theo ngày quy định 24/4, huyện Diễn Châu đã hoàn thành điều tra với tổng số gần 79.000 hộ dân, trên 300.000 nhân khẩu, 653 địa bàn, trong đó có 14 địa bàn đặc thù. Hiện nay BCĐ đang tiến hành phân loại, thống kê, tổng hợp kết quả đảm bảo đúng kế hoạch.

 

 

Diễn Châu đã hoàn thành điều tra với tổng số gần 79.000 hộ dân, trên 300.000 nhân khẩu, 653 địa bàn, trong đó có 14 địa bàn đặc thù

 

Theo đánh giá, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì đường dây nóng, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là vùng đặc thù, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tránh chồng chéo, sai sót nên công tác điều tra diễn ra đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và chất lượng.

 

Hồng Hạnh- Lê Đồng

TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu