Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (NK2020 – 2025)
 
Diễn Châu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (NK2020 – 2025) (08/01/2021 06:41 PM)


Ngày 8/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn.


Sáng ngày 08/01/2021 Huyện Diễn Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Tham gia hội nghị là cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quát triệt 2 chuyên đề: phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020- 2025; Chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025. Sau khi học tập Nghị quyết, Đảng bộ huyện Diễn Châu và các đơn vị, xã, thị trấn triển khai kế hoạch hành động, tuyên truyền đến đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống. Theo kế hoạch, các đơn vị, các xã, thị trấn sẽ triển khai học tập nghị quyết hoàn thành trong tháng 1/2020.


Đây là đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Diễn Châu nắm vững các nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nỗ lực thực hiện chương trình hành động, hoàn thành sớm các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, phấn đấu xây dựng Diễn Châu về đích NTM năm 2021, nằm trong tốp đầu của tỉnh về mọi mặt.


Dịp này, UB MTTQ huyện Diễn Châu cũng đã triển khai ủng hộ tết vì người nghèo năm 2021, các cán bộ, đảng viên dự hội nghị cũng đã tham gia ủng hộ.

 

                                                     Hồng Hạnh – Lê Đồng

                                               Trung tâm VHTT-TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu