Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu 12 xã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi
 
Diễn Châu 12 xã công bố hết dịch tả lợn Châu Phi (18/07/2019 03:36 PM)


Vào ngày  15/ 7, trên địa bàn huyện Diễn Châu đã xuất hiện thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi tại xã Diễn Thọ, nâng tổng số xã có dịch tả lợn lên 22 xã. Đến thời điểm này, toàn huyện đã tiêu hủy 1.637 con lợn với tổng trọng lượng 77.000kg.


Tuy dịch tả lợn Châu Phi diễn biến hết sức phức tạp, nhưng nhờ chủ động trong các phương án khống chế nên đến ngày 18/7, đã có 12/22 xã được công bố hết dịch đó là:  Diễn Kim, Diễn Thái, Diễn Hồng, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường, Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Mỹ, Diễn Vạn, Diễn Lộc và Diễn Bình.

Hiện nay, toàn huyện đã lập gần 85 điểm chốt chặn, không cho vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, đồng thời cung cấp trên 2000 lít hóa chất phục vụ cho công tác tiêu độc khử trùng tại các vùng chăn nuôi./.

                                    Mai Sao

Trung tâm VH- TTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu