Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ - Tổng kết công tác thi đua 2020
 
Liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ - Tổng kết công tác thi đua 2020 (27/11/2020 05:37 PM)


Ngày 27/11, Cụm thi đua Liên đoàn lao động 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị đã tổ chức tổng kết cụm thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Cụm thi đua Liên đoàn lao động 6 tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị đã tổ chức tổng kết cụm thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Diễn Châu


Liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện có tổng 336 ngàn đoàn viên sinh hoạt tại trên 5000 tổ chức công đoàn cơ sở. Năm 2020 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở”, Công đoàn các tỉnh đã cụ thể hóa thành 7 nội dung trọng tâm với những hoạt động cụ thể như: thực hiện ký kết 1760 thỏa ước lao động tập thể, 68 chương trình phúc lợi đoàn viên. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề lien quan đến người; làm tốt công tác tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động. Nâng cao chất lượng nữ công với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hoạt động Công đoàn năm 2020 của các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19 và bão lụt, nhưng qua đó càng khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn. 6 tỉnh đã ủng hộ gần 90 tỷ đồng và nhiều hiện vật cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19 và ảnh hưởng lũ lụt. Hỗ trợ xây mới 309 ngôi nhà tổng số tiền gần 29 tỷ đồng…


Dịp này, LĐLĐ các tỉnh Bác Trung bộ đã bình xét các danh hiệu thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021. Đồng thời đề ra nhiệm vụ chương trình hoạt động năm 2021.

Vân Anh – Lê Đồng

TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu