Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu cách ly 505 trường hợp phòng dịch Covid - 19
 
Diễn Châu cách ly 505 trường hợp phòng dịch Covid - 19 (18/02/2021 02:56 PM)


Đến ngày 17/2, toàn huyện Diễn Châu đã thống kê theo dõi và thực hiện cách ly 505 trường hợp trở về từ vùng có dịch Covid-19 các tỉnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Dương, Gia Lai, Lào, Nhật Bản. Trong đó, 11 trường hợp đang cách ly tập trung tại các trạm y tế xã, 122 trường hợp đang cách ly theo dõi tại nhà và 372 trường hợp đã hoàn thành cách ly trên 14 ngày. Huyện Diễn Châu cũng đã tiến hành lấy 166 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Mặc dù hiện nay, trên địa bàn Diễn Châu vẫn chưa có biểu hiện xâm nhập của dịch bệnh, nhưng với quan điểm không lơi là, huyện đang tiếp tục theo dõi, rà soát và tiến hành các biện pháp nhằm chủ đồng phòng dịch Covid – 19.

 

Vân Anh

TTVHTTTT Diễn Châu

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu