Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu lập quy hoạch tái định cư tại 14 điểm thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam
 
Diễn Châu lập quy hoạch tái định cư tại 14 điểm thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam (18/07/2019 03:39 PM)


Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,8mm gồm 2 Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Trong đó, đoạn qua địa phận huyện Diễn Châu có tổng dài khoảng 26,68 km. Để thực hiện tái định cư cho 153 hộ ảnh hưởng bởi dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua Diễn Châu,  UBND huyện đã hoàn thành việc họp dân, thống nhất và UBND tỉnh đã phê duyệt lựa chọn địa điểm khảo sát, lập quy hoạch các vị trí tái định cư tại các xã bị ảnh hưởng. Cụ thể: Có 14 vị trí tái định cư, trong đó Diễn Đoài 03 vị trí, Diễn Yên 01 vị trí, Diễn Đồng 01 vị trí, Diễn Cát 04 vị trí, Diễn Lợi 02 vị trí, Diễn Phú 03 vị trí. Cùng với đó, cũng đang tổ chức rà soát, thống kê và lập phương án di dời các hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm mặt bằng thực hiện Dự án đường cao tốc.

Mai Giang

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu