Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu 7 mô hình được chứng nhận Vietgap
 
Diễn Châu 7 mô hình được chứng nhận Vietgap (21/01/2021 03:24 PM)


Năm 2020, Diễn Châu đã xây dựng mới, đánh giá kiểm nghiệm lại và đã cấp giấy chứng nhận 7 mô hình Vietgap. Ngoài các sản phẩm được công nhận lại là rau củ quả Diễn Phong, mùi tàu Diễn Thái, tôm Diễn Trung thì có thêm các sản phẩm mới là lạc Diễn Thịnh, hành tăm Diễn Nguyên, gà thịt Diễn Trung, rau củ quả Diễn Thành. Cùng với khuyến khích nông dân sản xuất theo hướng hàng hóa thì thời gian qua, các địa phương ở Diễn Châu đang tập trung ưu tiên đầu tư cho sản xuất theo hướng an toàn, đạt các tiêu chuẩn của Vietgap nhằm hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng hiện nay.

Mai Giang

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu