Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị
 
Diễn Châu quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (15/11/2019 06:25 PM)


 

Sáng ngày 15/11, Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện 2 Chỉ thị của Bộ Chính trị gồm: Chỉ thị số 35 - CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy  Thông tri số 13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp.Các đại biểu về dự quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị


Hội nghị đã tập trung quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35 – của Bộ Chính trị,  cũng như các văn bản khác của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy Diễn Châu về hướng dẫn triển khai thực hiện  chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp. Trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng, trước hết phải tập trung ưu tiên làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo chất lượng, số lượng cơ cấu về độ tuổi, giới tính... và thời gian tham gia cấp ủy các cấp. Đồng thời cần có sự phân công tổng hợp đánh giá chuẩn bị tốt văn kiện.

 

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được quán triệt, học tập tại hội nghị, người đứng đầu cùng với cấp ủy Đảng các cấp, cơ quan, đơn vị sẽ chủ động quán triệt triển khai các văn bản hướng dẫn đại hội Đảng các cấp tại đơn vị mình; xây dựng kế hoạch đại hội tại Đảng bộ, Chi bộ một cách sâu sát; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch để khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra, thanh tra; tăng cường đối thoại, lắng nghe cơ sở để tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tháo gỡ, đề xuất chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. 

 

Tại hội nghị cũng đã quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Đảng bộ huyện Diễn Châu hướng dẫn công tác tổng kết xây dựng Đảng năm 2019.

 

                                                                                                Ngọc Sơn – Vân Anh.

Trung tâm VHTT &TT Diễn Châu

 

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu