Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Các nhà Khoa học, các văn sĩ được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước
 
Toàn huyện Diễn Châu có 4 người được nhận giải thưởng cao quí Hồ Chí Minh và 3 người được nhận giải Nhà nước
-->
Các nhà Khoa học, các văn sĩ được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước (18/03/2016 09:46 AM)

CÁC NHÀ KHOA HỌC, CÁC VĂN SĨ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

 

Toàn huyện Diễn Châu có 4 người được nhận giải thưởng cao quí Hồ Chí Minh và 3 người được nhận giải Nhà nước

I. GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1.Giáo sư Cao Xuân Huy, người xã Diễn Thịnh, được tặng năm 1996, với công trình nghiên cứu tư tưởng phương Đông.

                2.Nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh, người xã Diễn Thịnh, được tặng năm 1996, với các công trình nghiên cứu văn hoá dân gian.

                3.Giáo sư Lê Duy Thước, người xã Diễn Quảng, được tặng năm 1996, với các công trình về phần vùng địa lý thổ nhưỡng.

                4. Tiến sĩ Phạm Sĩ Tân, người xã Diễn Thịnh, được tặng năm 1999 với những công trình về Nông học.

                5. Tiến sĩ Nguyễn Bá Linh, người xã Diễn Đồng, được phong tặng năm 2000 với những công trình nghiên cứu về Vật lý địa cầu.

II. GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC

1.Bác sĩ Hoàng Sử, người xã Diễn Cát, được tặng năm 2000 với những công trình nghiên cứu về Xquang.

                2. Nhà thơ Trần Hữu Thung, người xã Diễn Thịnh, được tặng năm 2001 với các tác phẩm về thơ và văn xuôi.

                3. Giáo sư Phan Đại Doãn, người xã Diễn Quảng, được tặng năm 2005, với các tác phẩm nghiên cứu làng xã Việt Nam.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu