Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Những tập thể và cá nhân anh hùng ở Diễn Châu
 
Diễn Châu là huyện anh hùng, toàn huyện có 13 tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 tập thể anh hùng trong thời kỳ đổi mới; 7 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 6 cá nhân anh hùng lao động
-->
Những tập thể và cá nhân anh hùng ở Diễn Châu (15/03/2016 08:45 AM)

NHỮNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ANH HÙNG Ở DIỄN CHÂU

Diễn Châu là huyện anh hùng, toàn huyện có 13 tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 2 tập thể anh hùng trong thời kỳ đổi mới; 7 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 6 cá nhân anh hùng lao động

I. Các tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

TT

Tên đơn vị tập thể

Thời gian phong tặng

1

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Diễn Châu

30-8- 1995

2

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Kỷ

30- 8- 1995

3

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Xuân

30- 8- 1995

4

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Thành

29- 11- 1996

5

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Thịnh

29- 01- 1996

6

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Phúc

29- 01- 1996

7

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Hùng

10- 11- 1999

8

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Trường

17- 11- 1999

9

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Yên

29- 01- 1996

10

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Cát

10- 4- 2001

11

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Tháp

           2005

12

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Lộc

            2005

13

Nhân dân và LLVTND xã Diễn Ngọc

            1999 (?)

 

II. Các tập thể anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

1. Trường Tiểu học Diễn Xuân (năm 2008)

2. Trạm Y tế xã Diễn Vạn (năm 2009)

III. Các cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

1. Phạm Minh Đức, người xã Diễn Trung, được tuyên dương năm 1956- Liệt sĩ- Anh hùng LLVTND.

2. Nguyễn Văn Tạo, người xã Diễn Yên, được tuyên dương năm 1970, Anh hùng ngành Công an nhân dân.

3. Trần Văn Xuân, người xã Diễn Vạn, được tuyên dương năm 1978, Anh hùng LLVTND.

4. Vương Văn Khảng, người xã Diễn Cát, được tuyên dương năm 1995, Liệt sĩ- Anh hùng LLVTND.

5. Đặng Trọng Hải, người xã Diễn Thọ, được tuyên dương năm 1996- Anh hùng ngành Công an nhân dân.

6. Phan Văn Túc, người xã Diễn Thái, được tuyên dương năm 2000, Liệt sĩ- Anh hùng LLVTND.

7. Trần Văn Sơn, người xã Diễn Vạn, được tuyên dương năm 2004, Liệt sĩ- Anh hùng LLVTND.

IV. Anh hùng lao động

1 Hoàng Mỹ, người xã Diễn Thọ, được tuyên dương năm 1958, Anh hùng ngành Nông nghiệp.

2. Nguyễn Trung Thiếp, người xã Diễn Bình, được duyên dương năm 1958, Anh hùng ngành Giáo dục.

3. Hoàng Khắc Tâm, người xã Diễn Thọ, được tuyên dương năm 1967, Anh hhùng ngành Lương thực.

4. Trần Văn Giảng, quê Quảng Nam, cư trú tại Diễn Châu, được tuyên dương năm 1968 Anh hùng ngành Văn hoá.

5. Hoàng Thị Loan, người xã Diễn Thịnh, được tuyên dương năm 1985, Anh hùng ngành Giáo dục.

6. Vũ Đức Quỳnh, người xã Diễn Hoàng, được tuyên dương năm 2000, Anh hùng ngành Thuỷ điện.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu