Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Diễn Châu
 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Diễn Châu (03/10/2018 04:30 PM)

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ HUYỆN DIỄN CHÂU

 

TT

Đơn v

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

UBND huyện

Hà Xuân Quang

UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

0983 234 777

haxuanquang.ubnddc@gmail.com

II.

UBND các xã, thị trấn

 

 

 

 

1

Xã Din Phú

Cao Văn Thái

Chủ tịch UBND

0989 794 964

 

2

Xã Din Th

Đặng Quang Trung

Chủ tịch UBND

0984 659 968

 

3

Xã Din Lc

Phạm Văn Hướng

Chủ tịch UBND

0983 455 700

huongctdienloc@gmail.com

4

Xã Din Li

Tạ Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBND

0984 475 546

 

5

Xã Din Tân

Lê Văn Chính

Chủ tịch UBND

0978464738

LechinhCT@gmail.com

6

Xã Diễn Trung

Hồ Công Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0964 204 999

 

7

Xã Din An

Cao Ngọc Sơn

Pho Chủ tịch UBND

0915 170 472

Caongocson.ha@gmail.com

8

Xã Diễn Thnh

Cao Hiếu

Chủ tịch UBND

0989 351 203

 

9

Xã Diễn Phúc

Trần Đình Tứ

Phó Chủ tịch UBND

0987 614 905

Trandinhtu1968@gmail.com

10

Xã Diễn Thành

Hồ Thị Tâm

Chủ tịch UBND

0977 969 351

Hothitam294@gmail.com

11

Th trn DC

Phan Văn Ánh

Chủ tịch UBND

0912 075 259

lamthitran79.dc@gmail.com

12

Xã Diễn Bình

Võ Đình Quyền

Chủ tịch UBND

0973 485 283

quyenuydienbinh@gmail.com

13

Xã Diễn  Minh

Hoàng Trọng Phúc

Chủ tịch UBND

0984 475 694

 

14

Xã Din Cát

Trần Bá Trân

Chủ tịch UBND

0988 703 138

Batran0670@gmail.com

15

Xã Diễn Thng

Trần Đức Thành

Chủ tịch UBND

0986 661 727

tranducthanhct@gmail.com

16

Xã Diễn Ngc

Nguyễn Ngọc Vận

Phó Chủ tịch UBND

0914 559 625

 

17

Xã Diễn Bích

Nguyễn Viết Mãn

Chủ tịch UBND

0983 628 934

ubdienbich@gmail.com

18

Xã Din Vn

Đặng Văn Công

Chủ tịch UBND

0989 883 536

Congbay68@gmail.com

19

Xã Diễn Kim

Phạm Xuân Bang

Chủ tịch UBND

0912 097 945

hhphat68@gmail.com

20

Xã Diễn Phong

Trương Hồng Khôi

Chủ tịch UBND

0978 123 156

truonghongkhoi@gmail.com

21

Xã Diễn Hồng

Nguyễn Hồng Trung

Chủ tịch UBND

0985 078 233

Hongtrung233@gmail.com

22

Xã Din M

Nguyễn Công Tứ

Phó Chủ tịch UBND

0396 173 715

nguyencongtupct@gmail.com

23

Xã Din Hi

Nguyễn Cầu

Phó Chủ tịch UBND

0961 602 789

Nguyencau789@gmail.com

24

Xã Diễn Hùng

Nguyễn Đào

Chủ tịch UBND

0915 142 866

anhdao02091965@gmail.com

25

Xã Diễn Hoàng

Nguyễn Tân

Chủ tịch UBND

01666 824 101

Nguyenphuctanxom15dh@gmail.com

26

Xã Diễn Lâm

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND

0971 558 326

sondienlam@gmail.com

27

Xã Diễn Đoài

Nguyễn Duy Tịnh

Phó Chủ tịch UBND

0979 098 234

nguyenduytinhubdiendoai@gmail.com

28

Xã Diễn Trường

Lê Hồng Nghệ

Chủ tịch UBND

0915 930 153

Dientruongxadc@gmail.com

29

Xã Din Yên

Lê Đức Hưng

Phó Chủ tịch UBND

0946 078 647

Hungleduc1973@gmail.com

30

Xã Diễn Xuân

Nguyễn Văn Thống

Chủ tịch UBND

0979 695 562

thongnguyentnmtdc@gmail.com

31

Xã Diễn Tháp

Chu Thị Khuyên

Chủ tịch UBND

01689 817 605

chukhuyen1964@gmail.com

32

Xã Din Liên

Võ Văn Chính

Chủ tịch UBND

0972 161 267

chinhctdienlien@gmail.com

33

Xã Din K

Đậu Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBND

0978 867 286

dauxuantruong@gmail.com

34

Xã Din Đồng

Trương Văn Hòa

Chủ tịch UBND

0988 821 236

truongvanhoa0712@gmail.com

35

Xã Din Nguyên

Đàm Văn Hiên

Chủ tịch UBND

0984 014 655

diennguyen.ubnd@gmail.com

36

Xã Din Thái

Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch UBND

0975 468 487

Nguyenvantrongdienthai@gmail.com

37

Xã Din Hoa

Đặng Xuân Hà

Phó Chủ tịch UBND

01694 426 209

 

38

Xã Diễn Hnh

Tăng Văn Thành

Chủ tịch UBND

0976 481 464

Thanhtang1962@gmail.com

39

Xã Diễn Qung

Phan Huy Ngân

Chủ tịch UBND

01693047877

phanhuynganxom3dq@gmail.com

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu