Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đại hội đại biểu đảng bộ xã Diễn Vạn (Diễn Châu) nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Đại hội đại biểu đảng bộ xã Diễn Vạn (Diễn Châu) nhiệm kỳ 2020 – 2025 (09/06/2020 06:34 PM)


Sáng ngày 09/6/2020, Đảng bộ xã Diễn Vạn đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ cuối cùng tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở ở Diễn Châu.
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và đại biểu về dự đại hội Đảng bộ xã Diễn Vạn lần thứ XXXII.


Diễn Vạn là xã vùng bãi ngang, gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã, Diễn Vạn đã từng bước vươt lên, đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã có 25/35 chỉ tiêu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,7% đạt chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại chiếm 87,8%. Thế mạnh của Diễn Vạn là nuôi trông thủy sản, sản xuất muối và nhất là nghề cá nướng phát triển mạnh, đây là những ngành nghề chiếm tỷ trọng cao trong lĩnh nông nghiệp tới 12%. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, 3/3 trường học đều đạt chuẩn Quốc gia (trong nhiệm kỳ có 2 trường đạt chuẩn); trạm Y tế xã giữ vững đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, là lá cờ đầu về y tế cơ sở của tỉnh. Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gần gần 65 tỷ đồng, nhân dân hiến 4000 m2 đất mở đường giao thông, đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.


 Nghề cá nướng rất phát triển ở Diễn Vạn, giải quyết việc làm cho trên 300 lao động nữ, với mức thu nhập từ 4 – 6 triệu đồng/người/tháng

 

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã xây dựng và ban hành 73 nghị quyết, 35 chương trình, 02 đề án; 75 quyết định để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực KT – VHXH – QPAN và xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 29 đảng viên (trong đó 02 đảng viên là giáo dân). Về thực hiện Chỉ thị 05 , đã có 55 tập thể cá nhân được suy tôn là điển hình tiêu biểu về học và làm theo Bác Hồ; toàn Đảng bộ xã xây dựng được 35 mô hình dân vận khéo; Trong nhiệm kỳ đảng bộ đã kiểm tra giám sát 58 lượt, qua đó xử lý kỷ luật 29 đảng viên.

 

Trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ Diễn Vạn phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm; xã và 6/6 xóm đạt chuẩn thiết chế văn hóa thể thao; 90% Chi bộ và đảng viên hàng và MTTQ và các tổ chức đoàn thể năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đẩy mạnh xây dựng, phấn đấu đến cuối năm 2021 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã biểu quyết thong qua các chỉ tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu 15 đ/c  vào Ban chấp hành khóa XXXII

Nhờ làm tốt chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành đảng bộ xã Diễn Vạn nhiệm kỳ 2020 – 2020, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI.

 

                                                                                Võ Ngọc Sơn

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

               

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu