Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Những điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở Diễn Châu
 
Những điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ ở Diễn Châu (26/11/2018 04:17 PM)


 

Những năm qua, nhờ nhân rộng những điểm sáng thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở đã giúp Diễn Châu phát huy vai trò của các tầng lớp cán bộ, nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.


Xóm 4 – xã Diễn Thắng là điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ của huyện Diễn Châu. Khâu đột phá được xóm chọn đó là phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Nhờ tập trung thực hiện quy chế dân chủ, mỗi việc làm đều được triển khai công khai nên hiệu qủa đạt cao. Bà con đã đóng góp mỗi nhân khẩu 1,6 triệu đồng xây dựng khép kín đường giao thông liên xóm. Xóm còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng các giống lúa chất lượng cao, phát triển 5 mô hình trang trại, gia trại thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

 

Ông Đặng Trọng Luyến- xóm 4 xã Diễn Thắng nói: “Trên các lĩnh vực đã được bàn bạc và trưng cầu qua ý kiến của dân, nhất vấn đề đóng góp của dân, đầu tư của dân. Để làm mọi việc thấy sức mạnh, khi dân thống nhất thì đoàn kết lại, làm nhanh có hiệu quả.”

 

 

Nhờ tập trung thực hiện quy chế dân chủ nên xóm 4 xã Diễn Thắng đã huy động nhân dân đóng góp làm đường giao thông liên xóm và xây dựng nhà văn hóa

 

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, việc thực hiện quy chế dân chủ được Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu triển khai quyết liệt. Bệnh viện chú trọng cải cách hành chính, công khai tất cả các thủ tục, quyền lợi, chế độ chính sách của cán bộ, viên chức. Điểm nổi bật là Bệnh viện đã tổ chức cho người dân, bệnh nhân tham gia giám sát thực hiện qui chế dân chủ trong khám chữa bệnh tại Bệnh việc, mọi việc đều minh bạch. Việc tiếp dân được tổ chức 24/24h ngay tại phòng trực lãnh đạo cùng với hệ thống thùng thư góp ý và đường dây nóng. Qua đó, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh. Năm 2018, tỷ lệ bệnh nhân đến khám chữa bệnh vượt tới gần 123% kế hoạch năm với trên 162.000 lượt, tăng 1000 lượt bệnh nhân so với năm 2017.

 

Ông Nguyễn Tiến- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết: “Quy chế dân chủ trong Bệnh viện chúng tôi đã thực hiện thường xuyên. Xây dựng mọi quy chế, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế chuyên môn. Những vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đứng đầu đều được thảo luận, bàn bạc, thống nhất từ cơ sở, tức khoa phòng….

 

 

Việc thực hiện quy chế dân chủ được Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

 

Hiện nay, tại tất cả 39/39 xã, thị trấn Diễn Châu đều đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với 10 nhiệm vụ trọng tâm. Các xã tập trung công khai các dự án, kế hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới. Khi tổ chức thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo xã trực tiếp đối thoại với nhân dân không để phát sinh bức xúc. Ngoài ra, mỗi năm, cấp huyện xây dựng 2 điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng từ 2-4 điểm sáng để nhân rộng.

 

Ông Hoàng Văn Bốn- Trưởng Ban dân vận Huyện ủy Diễn Châu trao đổi: “Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ các đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước. Đổi mới nội dung chỉ đạo, xây dựng điểm sáng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở".

 

 

Nhờ làm tốt công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nên đã huy đọng được sự chung tay của người dân trong xây dựng nông thôn mới

 

Đến nay, Diễn Châu đã xây dựng được trên 200 mô hình về dân vận khéo gắn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Các điểm sáng đều được đa dạng trên các lĩnh vực, tập trung cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại. Khối trường học công khai các khoản đóng góp, nhất là nguồn xã hội hóa giáo dục...Qua đó, góp phần làm chuyển biến các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội trong toàn huyện.

 

Hồng Hạnh – Thanh Tùng

Đài TTTH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu