Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu triển khai kế hoạch tuyển gọi 295 công dân nhập ngũ năm 2022
 
Diễn Châu triển khai kế hoạch tuyển gọi 295 công dân nhập ngũ năm 2022 (07/10/2021 04:47 PM)


Ngày 7/10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Diễn Châu đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 bằng hình thức trực tuyến với Hội đồng nghĩa vụ quân sự 37/37 xã thị trấn tại 7 điểm cầu. Đồng chí Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Hoàng Minh Đạo – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Diễn Châu chủ trì hội nghị.


Đồng chí Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tuyển gọi 295 công dân nhập ngũ năm 2022 tại đầu cầu UBND huyện


Năm 2022 chỉ tiêu giao quân của huyện Diễn Châu là 295 nam công dân. Để đảm bảo số lượng và chất lượng quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch điều khám tại huyện 1.026 thanh niên, chỉ tiêu trúng tuyển 448 thanh niên đảm bảo công tác dự phòng quân số. Trong tháng 11 sẽ tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và sau đó sẽ tiến hành khám sức khỏe tại huyện vào tháng 12. Sau khi hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ xét duyệt, tuyển chọn và chốt quân số. Dự kiến phát lệnh gọi nhập ngũ vào cuối tháng 1 năm 2022 và tổ chức giao quân vào tháng 2 năm 2022.


Kết luận tại hội nghị triển khai công tác tuyển quân, ông Tăng Văn Luyện- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐNV Quân sự huyện yêu cầu các xã phải triển khai thực hiện đúng quy trình quy định, đảm bảo tuyển người nào chắc người đó. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo công tác phòng dịch Covid 19 và xây dựng kịch bản cụ thể khi các xã thị trấn phải thực hiện các Chỉ thị 19, 16, 15 trong phòng chống dịch.


Vân Anh – Văn Thành

TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu