Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 03- 2021
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 03- 2021 (11/01/2021 11:13 AM)

1.  Dịp mừng xuân Tân Sửu – năm 2021, diễn ra cùng với chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/3/1930 – 2/3/2020), đặc biệt là chào mừng Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, đây là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vì vậy ngày 07/01/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về: Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị; các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân đa dạng, phong phú, mang bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi lành mạnh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021, đảm bảo thiết thực hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức trang trí, treo băng cờ, khẩu hiệu; tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, neo đơn; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian. Tổ chức Tết trồng cây... Kế hoạch cũng đã phân công giao nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành, các xã, thị trấn...

2. Với mục đích đảm bảo công tác an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán – năm 2021, ngày 04/01/2021 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trong dịp tết Tân Sửu năm 2021. Kế hoạch yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết, nhất là đối với người có công, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, đối tượng xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được vui Tết đón Xuân trong điều kiện tốt nhất có thể. Tổ chức cấp phát đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp ưu đãi, chính sách trợ giúp của Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tặng quà đối với người có công, hộ nghèo, trẻ em khó khăn. Tăng cường kêu gọi, vận động ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo. Ngoài chính sách đối với gia dình có công với cách mạng, thì  toàn huyện phấn đấu tất cả các hộ nghèo, khó khăn đều được hỗ trợ , tặng quà để đón xuân đầm ấm.

3. Với thực trạng công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT ở nhiều địa phương trong huyện, chưa dứt điểm, tình trạng người dân tái lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo, biển hiệu thường xuyên diễn ra nhất là tại các xã có đường Quốc lộ, Tỉnh lộ đi qua. Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, sâu sát và chưa thường xuyên trong triển khai việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Vì vậy ngày 06/01/2021, UBND huyện đã có Công văn số 36/UBND-KT&HT về việc: Đôn đốc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT, giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hàng lanh ATGT, đặt biệt trước, trong và sau tết Nguyên đán 2021. Theo đó UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian rõ ràng, chú ý tái lần chiếm sau giải tỏa. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, cản trở trái phép. Kế hoạch cũng đã phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thanh viên Ban chỉ đạo ATGT huyện và các phòng ban ngành, các xã thị trấn.

                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu