Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 26 - 2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 26 - 2020 (22/06/2020 10:49 AM)

                1. Với mục đích nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, từ đó tạo hiệu ứng để nhân rộng phong trào và lan tỏa mô hình. Vừa qua,  UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về: Tổ chức hội nghị điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Diễn Châu giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó UBND huyện yêu cầu Hội Nông dân huyện chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị; UBND và Hội Nông dân các xã, thị trấn để tổ chức hội nghị từ cơ sở. Theo đó ở các xã, thị tiến hành hội nghị suy tôn biểu dương điển hình Hội viên Hội Nông dân là điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi xong trước 15/8, cấp huyện xong trước 15/9/2020. UBND huyện đã phân công giao nhiệm vụ các các phòng, ban ngành; Hội Nông dân và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

                2. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, gió Lào thổi mạnh. Dự báo cháy rừng cấp V, cấp cực kì nguy hiểm. Ngày 15/6/2020, UBND huyện có Công văn số 1222/UBND-NN, về việc : Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Diễn Châu, yêu cầu: Chủ tịch UBND các xã có rừng và các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư là chủ rừng; Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm, Trưởng phòng NN&PTNT; các phòng, ban, nghành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách về về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

                3. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về chăm lo, giúp đỡ người nghèo, cũng như thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Vừa qua, Ban vận động Quĩ vì người nghèo huyện Diễn Châu đã có Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BVĐ, về: Triển khai vận động ủng hộ Quĩ vì người nghèo. Kế hoạch yêu cầu việc vận động ủng hộ Quĩ vì người nghèo phải được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đồng thời huy động sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp các nhà hảo tâm... Quĩ vì nghèo nghèo sẽ được sử dụng để hỗ trợ người nghèo sửa nhà, làm nhà, hỗ trợ về con giống, vốn xản xuất, chăn nuôi; giúp học sinh nghèo học tập, cứu đói giáp hạt, thiên tai. Để công tác vận động Quĩ vì người nghèo đạt kết quả cao, Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu đã ra lời kêu gọi ủng hộ; Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu cũng đã có Công văn số 953-CV/HU về việc phát động ủng hộ Quĩ vì người nghèo năm 2020.

                4. Để chấn chỉnh đặt biển hiệu, quảng bá, quảng cáo đi vào nề nếp đúng qui định. Ngày 18/6/2020, UBND huyện có Công văn số 1286/UBND-VHTT về việc: Kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo, viết, đặt biển hiệu có chữ viết bằng tiếng nước ngoài. UBND huyện yêu cầu các các phòng, ngành, đơn vị chức năng; UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đoàn liên ngành của huyện tăng cường công tác kiểm tra, quản lý. Kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về viết, đặt biển quảng cáo, biển hiệu có viết bằng chữ nước ngoài  không đúng qui định.

 

                                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu